2024
Wekelijkse Cursus
Keramiek/Pottenbakken & Draaien

Waar het in de cursus om gaat is om je fantasie en ideeën zo goed mogelijk vorm te geven in klei.
Je leert werken met verschillende keramische technieken, zoals het hol opbouwen uit ringen en plakken klei, ook te boetseren. Je kan gebruik maken van verschillende kleisoorten.
Naast de opbouw technieken leer je ook decoratie technieken, zoals werken met reliëf, stempelen, inkrassen of marmeren en inleggen met verschillende kleuren klei. Het kleurgeven aan je werk doormiddel van verschillende materialen, met engoben, oxyden/majolica/kleurpigmenten/glans of mat glazuur. Er wordt geschilderd, gegoten, maar ook geglazuurd in de glazuurkast met een hoge druk glazuurspuit. Het stoken van je werk gebeurt in een keramiekoven, alles wordt eerst biscuit gebakken (zonder glazuur) en daarna glazuur gestookt.

Leren draaien 
Als je wilt leren draaien moet je al wat ervaring hebben met het werken met klei, dus gevorderd zijn. Er zijn drie draaischijven voor drie cursisten per les beschikbaar.

Iedereen wordt persoonlijk door mij begeleid. De groepen bestaan uit ongeveer 8/9 personen per les.

Kosten
20 wekelijkse lessen van 2,5 uur (incl. opruimen) €630 incl. basismateriaal.
* De cursus loopt het hele jaar door. Je kan ieder moment beginnen.

Lestijden
Maandagochtend   11.00 – 13.30
Maandagavond      19.30 – 22.00
Dinsdagavond        19.30 – 22.00
Woensdagochtend   11.00 – 13.30
Woensdagavond      19.30 – 22.00

Schrijf je in & Voor meer informatie over de cursus, bel of mail de Ceramics Studio.

* De Ceramics Studio geeft ook workshops. Leuk om met een groep te doen. Bekijk ze hier!

 

2024
The Weekly Course
Ceramics/Pottery, Handbuilding & Throwing

The point of the course is to shape your fantasy and ideas in clay as best as possible.
Learn to work with different ceramic techniques, such as hollow building from rings and slices of clay, also modeling. You can use different types of clay.
Besides the construction techniques, you also learn decorative techniques, such as working with relief, stamping, scratching or marbling and inlaying with different colors of clay. Coloring your work using different materials, with engobes, oxides/majolics/color pigments/gloss or mat glaze.
There will be painting, pouring, but also glazing in the glaze cabinet with a high pressure glaze sprayer. Your work is fired in a ceramic kiln, first fired biscuit (without glaze), then fired with a glaze.

Learn wheel throwing & turning
If you want to learn to turn, some experience working with clay is required, i.e. be advanced. There are three turntables for three students per lesson available.

Everyone is personally supervised by me. The groups consist of about 8/9 people per class.

Costs
20 weekly lessons of 2.5 hours (incl. clean-up) €630 incl. basic materials.

* The course runs throughout the year, so you can start any time.

Schedule
Monday morning   11.00 – 13.30
Monday  evening   19.30 – 22.00
Tuesday evening   19.30 – 22.00
Wednesday morning   11.00 – 13.30
Wednesday evening    19.30 – 22.00

Book this course & For any further questions please feel free to contact the Ceramics Studio.

* The Ceramics Studio also gives workshops. Fun to do with a group. View the workshops!

 

Bewaren