Ceramics Studio Amsterdam geeft cursussen en workshops Keramiek & Pottenbakken voor volwassenen (beginners en gevorderden).
 De Ceramics Studio is een mooie, lichte en hoge ruimte van 70m2 met een dubbele verdieping, professioneel ingericht met keramiek-ovens, glazuurkast en hogedrukspuit voor glazuren. Je wordt begeleid door beeldend kunstenaar/ceramist Marjan de Voogd www.marjandevoogd.nl.
De Ceramics Studio bevindt zich in de Jordaan in het centrum van Amsterdam.

Bekijk hier ons aanbod voor 2024

Ceramics Studio Amsterdam offers courses and workshops in Ceramics & Pottery for adults (beginners and advanced). The Ceramics Studio is a beautiful, light and high space of 70m2 on a double floor, professionally equipped with ceramic kilns, glazing cabinet and high-pressure sprayer for glazing. You will be guided by visual artist/ceramist Marjan de Voogd www.marjandevoogd.nl
The Ceramics Studio is located in the Jordaan in the center of Amsterdam.

View our offer for 2024 here

 

Ceramics Studio
Marnixstraat 201
1015 VS Amsterdam
tel. 020.6255245
info@ceramicsstudio.nl

______

Wekelijkse Cursus 2024
Keramiek / Pottenbakken & Draaien

Waar het in de cursus om gaat is om je fantasie en ideeën zo goed mogelijk vorm te geven in klei.
Je leert werken met verschillende keramische technieken, zoals het hol opbouwen uit ringen en plakken klei, ook te boetseren. Je kan gebruik maken van verschillende kleisoorten.
Naast de opbouw technieken leer je ook decoratie technieken, zoals werken met reliëf, stempelen, inkrassen of marmeren en inleggen met verschillende kleuren klei. Het kleurgeven aan je werk doormiddel van verschillende materialen, met engoben, oxyden/majolica/kleurpigmenten/glans of mat glazuur. Er wordt geschilderd, gegoten, maar ook geglazuurd in de glazuurkast met een hoge druk glazuurspuit. Het stoken van je werk gebeurt in een keramiekoven, alles wordt eerst biscuit gebakken (zonder glazuur) en daarna glazuur gestookt.
Iedereen wordt persoonlijk door mij begeleid. De groepen bestaan uit ongeveer 8/9 personen per les.

Leren draaien 
Als je wilt leren draaien moet je al wat ervaring hebben met het werken met klei, dus gevorderd zijn.
* Er zijn drie draaischijven voor drie cursisten per les beschikbaar.

Kosten
20 wekelijkse lessen van 2,5 uur (incl. opruimen) €630 incl. basismateriaal.
* De cursus loopt het hele jaar door. Je kan ieder moment beginnen.

Lestijden
Maandag ochtend   11.00 – 13.30
Maandag avond      19.30 – 22.00
Dinsdag avond        19.30 – 22.00
Woensdag ochtend   11.00 – 13.30
Woensdag avond      19.30 – 22.00

______

The Weekly Course 2024
Ceramics / Pottery, Handbuilding & Throwing

The point of the course is to shape your fantasy and ideas in clay as best as possible.
Learn to work with different ceramic techniques, such as hollow building from rings and slices of clay, also modeling. You can use different types of clay.
Besides the construction techniques, you also learn decorative techniques, such as working with relief, stamping, scratching or marbling and inlaying with different colors of clay. Coloring your work using different materials, with engobes, oxides/majolics/color pigments/gloss or mat glaze.
There will be painting, pouring, but also glazing in the glaze cabinet with a high pressure glaze sprayer. Your work is fired in a ceramic kiln, first fired biscuit (without glaze), then fired with a glaze.
Everyone is personally supervised by me. The groups consist of about 8/9 people per class.

Learn wheel throwing & turning
If you want to learn to turn, some experience working with clay is required, i.e. be advanced.
* There are three turntables for three students per lesson available.

Costs
20 weekly lessons of 2.5 hours (incl. clean-up) €630 incl. basic materials.

* The course runs throughout the year, so you can start any time.

Schedule
Monday morning   11.00 – 13.30
Monday  evening   19.30 – 22.00
Tuesday evening   19.30 – 22.00
Wednesday morning   11.00 – 13.30
Wednesday evening    19.30 – 22.00

Wil je meer weten over de wekelijke cursus?
For any further questions please feel free to contact me.______

 

 

 

Bewaren