Keramiek Praktijk

[English text below]

Online Workshop
KERAMIEK PRAKTIJK

Omdat de wereld om ons heen verandert, en sommige mensen liever thuiswerken, is er nu een nieuwe cursus waarin de mogelijkheid bestaat door mij online begeleidt te worden. Het is een uitbreiding van de Keramiek cursussen, waarin je zelf kan beslissen of je liever thuis werkt of in de studio.

Keramiek Praktijk bij de Ceramicsstudio
Keramiek Praktijk is een nieuwe cursus waarin het hele spectrum van keramiek aan bod komt. Deze cursus is speciaal omdat de optie bestaat om thuis te werken aan je eigen object! De Ceramicsstudio neemt de anderhalve meter samenleving serieus, en daarom geeft deze cursus de mogelijkheid om thuis begeleidt te worden van natte klei naar mooie geglazuurde objecten. Dus ook in onzekere tijden gaat de cursus gewoon door.

Appgroep: Keramiek Praktijk / Pottery at Home
Er zal gebruik worden gemaakt van een speciale WhatsApp groep, waarin ik instructie filmpjes zal plaatsen. Hierin zullen verschillende technieken aan bod komen. Om te blijven oefenen en te leren, kan jij als cursist in deze app groep laten zien waar je mee bezig bent, en zal ik jou via de app instrueren. Omdat de anderen het ook kunnen zien, kan je ook communiceren met de andere cursisten over het werk dat je maakt.

Werken in de studio
Thuiswerken is natuurlijk leuk, maar er zullen ook zeker momenten zijn waarop je naar de studio kan komen. Met de 1,5 afstand in acht genomen, kunnen er zeven mensen in totaal in de studio aanwezig zijn. Je kan zelf aangeven of je naar de studio wilt komen, of dat je liever thuiswerkt wel moet dat gecommuniceerd worden.

Materiaal
In deze cursus zit de klei die je thuis en in de studio zal gebruiken, inbegrepen. De klei zal je wel zelf moeten ophalen bij de studio. Dit kan gewoon op afspraak. Het gereedschap is ook inbegrepen, maar wel alleen wanneer je werkt in de studio. Als je thuis aan de slag wilt, zul je dus wel je eigen gereedschap moeten aanschaffen. Ik zal je hierin natuurlijk adviseren. Als je in de studio liever werkt met je eigen gereedschap is dat ook goed!

Afronding werk
Wanneer je werk af hebt dat je thuis hebt gemaakt, zal het worden gestookt in de studio. Eerst wordt het biscuit gestookt op 980 graden. Daarna wordt het gedecoreerd en geglazuurd in de studio en gaat het nogmaals in de oven op 1070 graden.

Lesuren en Prijzen
Maandagochtend/Maandagavond/ Dinsdagavond

10 lessen, 1x per week (2,5 uur in de studio of thuis) : € 295,-
20 lessen, 1x per week (2,5 uur in de studio of thuis) : € 560,- (mag bij uitzondering in twee gedeelten betaald worden).

 

www.keramiekpraktijk.nl
www.ceramicsstudio.nl

[English text]

 

Online Workshop
POTTERY AT HOME

Because the world around us is changing, and some people prefer to work from home, there is now a new course in which there is the possibility to be coached by me online. It is an extension of the Ceramics courses, in which you can decide whether you prefer to work at home or in the studio.

Pottery at Home at the Ceramics Studio
Ceramics Practice is a new course that covers the whole spectrum of ceramics. This course is special because the option exists to work on your own object at home! The Ceramics Studio takes the one and a half meter society seriously, which is why this course gives you the opportunity to be guided at home from wet clay to beautiful glazed objects, so even in uncertain times the course continues.

App group: Pottery at Home
A special WhatsApp group will be used, in which I will post instruction videos. Different techniques will be discussed. To keep practicing and learning, you as a student in this app group can show what you are doing, and I will instruct you through the app. Because the others can also see it, you can also communicate with the other students about the work you are doing.

Working in the studio
Or at home is fun of course, but there will also be times when you can come to the studio. Considering the 1.5 distance, a total of seven people can be in the studio. You can decide for yourself whether you want to come to the studio, or whether you prefer to work at home, but that has to be communicated.

Material included
In this course the clay that you will use at home and in the studio included. You will have to pick up the clay yourself at the studio. This can be done by appointment. The tools are also included, but only when you work in the studio. If you want to work at home, you will have to buy your own tools. Of course I will advise you on this. If you prefer to work in the studio with your own tools, that’s fine too!

Finishing work
When you have finished work you made at home, it will be fired in the studio. First the biscuit will be fired at 980 degrees. Then it will be decorated and glazed in the studio and fired again in the oven at 1070 degrees.

Lessons and Prices
Monday morning/Monday evening/Tuesday evening

10 lessons 1x per week (2,5 hours in the studio or at home) € 295,-
20 lessons 1x per week (2,5 hours in the studio or at home) € 560,- (can be paid in two parts).

 

www.keramiekpraktijk.nl
www.ceramicsstudio.nl

 

Meer info | More info

Meer weten over de andere cursussen & workshops van Ceramics Studio? / Read more about the courses & workshops?

Het laatste nieuws!  / Latest news!

Bewaren